HET WINDPARK

Windpark Greenport Venlo bestaat uit negen windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 35.000 huishoudens. 

WINDENERGIE

Omdat het vaak en hard waait in Nederland is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie duurzaam. De CO2 die uitgestoten wordt via de fabricage, exploitatie en sanering is binnen een jaar draaien gecompenseerd.

SAMEN

Windunie, Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund werken samen aan dit windpark. Samen zetten wij ons in voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

SCHONER EN GROENER

Wij zijn Windpark Greenport Venlo, een initiatief van Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Samen ontwikkelen wij dit windpark bestaande uit negen turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 35.000 huishoudens. 

Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen. 

GREENPORT VENLO

De regio Greenport Venlo is economisch volop in ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op greenportvenlo.nl 

energietransitie

Wereldwijd zijn de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch omlaag. Dit is in Europees verband vertaald naar een reductie van de CO2-uitstoot van 40% in 2030. Nederland streeft ernaar een reductie van 49% gerealiseerd te hebben in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. 

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Windenergie is een zeer efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken. Energiecoöperatie Samenstroom begeleidt dit proces. Lees op hun website meer over het leefbaarheidsfonds!

De fundatie van turbine 2 is gestort

Op donderdag 11 mei is, volgens planning, de fundering van turbine 2 gestort. Het werk voor het storten van de fundering startte ’s ochtends vroeg. Er waren ongeveer 50 tot 60 transporten met betonwagens nodig om de fundatie te storten. Alle werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen….

Windturbines en slagschaduw

Windpark Greenport Venlo streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over de werking van de windturbines en om eventuele problemen, indien mogelijk, op te lossen. Daarom willen we u graag informeren over hoe u eventuele problemen kunt melden en wat u van ons kunt verwachten.

Update werkzaamheden windturbine 2

Update: Op 6 april zijn de heiwerkzaamheden voor de tweede windturbine, aan het einde van de Mary Kingsleystraat, afgerond.. Binnenkort wordt er gestart met het vlechten van de staalconstructie, waarna het beton gestort wordt. De kraanopstelplaats en de toegangsweg voor windturbine 2 zijn gereed. Maandag…

Windturbines en geluid

Windpark Greenport Venlo streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over de werking van de windturbines en om eventuele problemen, indien mogelijk, op te lossen. Daarom willen we u graag informeren over hoe u eventuele problemen kunt melden en wat u van ons kunt verwachten.

Hoe zit het met ijsvorming op de windturbines?

Vanwege het ijzige weer heeft u zich misschien afgevraagd wat er met de windturbines gebeurt als het sneeuwt en vriest. Blijven ze gewoon doordraaien of gaan ze uit? Op die vraag geven we in dit artikel antwoord. Als het koud is en vriest dan is…

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

Hieronder vindt u een tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de windturbines. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijn. Op sommige onderdelen kunt u klikken voor meer informatie.

2020 – Q2-Q4

aanbesteding

2020 – Q3-Q4

natuurcompensatie

2022 – Q1-Q2

plaatsing windturbines

2023 – Q1

het windpark draait

2023 – Q2

verwijderen tijdelijke wegen

2023 – Q2-Q3

geluidsonderzoek