HET WINDPARK

Windpark Greenport Venlo bestaat uit acht windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 30.000 huishoudens. 

WINDENERGIE

Omdat het vaak en hard waait in Nederland is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie duurzaam. De CO2 die uitgestoten wordt via de fabricage, exploitatie en sanering is binnen een jaar draaien gecompenseerd.

SAMEN

Windunie, Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund werken samen aan dit windpark. Samen zetten wij ons in voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

SCHONER EN GROENER

Wij zijn Windpark Greenport Venlo, een initiatief van Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Samen ontwikkelen wij dit windpark bestaande uit acht turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. 

Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen. 

GREENPORT VENLO

De regio Greenport Venlo is economisch volop in ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op greenportvenlo.nl 

energietransitie

Wereldwijd zijn de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch omlaag. Dit is in Europees verband vertaald naar een reductie van de CO2-uitstoot van 40% in 2030. Nederland streeft ernaar een reductie van 49% gerealiseerd te hebben in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. 

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Windenergie is een zeer efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken.

stand van zaken bouwwerkzaamheden

De turbines van Windpark Greenport Venlo zijn zo goed als opgebouwd. Binnen de turbines en onder de grond gaan de werkzaamheden door. We geven een update over de stand van zaken en kijken vooruit naar de aankomende werkzaamheden. Bouw van de turbines Windturbine 1 t/m…

Bezoek scholen aan de bouwplaats

Vrijdag 15 april brachten ongeveer 75 leerlingen van twee scholen een bezoek aan de bouwplaats van Windpark Greenport Venlo. Drie rondleidingen In drie rondes kregen de leerlingen van het Blariacumcollege uit Blerick en College Den Hulster uit Venlo een rondleiding. Op de locatie van windturbine…

Update bouwwerkzaamheden

De afgelopen weken is volop gebouwd aan Windpark Greenport Venlo. In dit bericht geven we een update over de stand van zaken van de bouw en de geplande transporten en werkzaamheden voor de komende periode. Bouw turbine 1 t/m 6 Windturbine 5 en 6 zijn…

Open dag windpark greenport venlo

Tijdens de open dag op zondag 13 maart brachten omwonenden een bezoek aan Windpark Greenport Venlo. Geïnteresseerden konden een kijkje nemen op de bouwplaats tijdens een rondleiding en vragen werden beantwoord. Rondleidingen Bezoekers werden rondgeleid over de bouwplaats van windturbine 6. De turbine-onderdelen lagen op…

Update bouwwerkzaamheden

De komende weken start het transport en de bouw van de windturbines van Windpark Greenport Venlo. Hiervoor worden op dit moment een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken.  Voorbereidende werkzaamheden Om de locaties geschikt te…

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

Hieronder vindt u een tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de windturbines. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijn. Op sommige onderdelen kunt u klikken voor meer informatie.

2020 – Q2-Q4

aanbesteding

2020 – Q3-Q4

natuurcompensatie

2022 – Q1-Q3

plaatsing windturbines

2022 – Q4 / 2023 – Q1

testfase

2023 – Q1

het windpark draait

2023 – Q1-Q2

verwijderen tijdelijke wegen

2023 – Q2-Q3

geluidsonderzoek