HET WINDPARK

Windpark Greenport Venlo bestaat uit negen windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 35.000 huishoudens. 

WINDENERGIE

Omdat het vaak en hard waait in Nederland is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie duurzaam. De CO2 die uitgestoten wordt via de fabricage, exploitatie en sanering is binnen een jaar draaien gecompenseerd.

SAMEN

Windunie, Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund werken samen aan dit windpark. Samen zetten wij ons in voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

SCHONER EN GROENER

Wij zijn Windpark Greenport Venlo, een initiatief van Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Samen ontwikkelen wij dit windpark bestaande uit negen turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 35.000 huishoudens. 

Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen. 

GREENPORT VENLO

De regio Greenport Venlo is economisch volop in ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op greenportvenlo.nl 

energietransitie

Wereldwijd zijn de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch omlaag. Dit is in Europees verband vertaald naar een reductie van de CO2-uitstoot van 40% in 2030. Nederland streeft ernaar een reductie van 49% gerealiseerd te hebben in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. 

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Windenergie is een zeer efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken. Energiecoöperatie Samenstroom begeleidt dit proces. Lees op hun website meer over het leefbaarheidsfonds!

De Open Energiedag bij Windpark Greenport Venlo was een succes!

Op zaterdag 16 september was de landelijke Open Energiedag en Windpark Greenport Venlo deed ook mee. Voor één middag hebben wij onze deuren geopend voor iedereen die interesse heeft in het windpark. En met succes! Het was prachtig weer en zo’n 80 mensen hebben het…

Maatregelen tegen trillingen

Tijdens het proefdraaien van de windturbines is geconstateerd dat windturbines 1 en 3 t/m 6 te maken hebben met meer trillingen dan normaal. Hierdoor kunnen de turbines sneller slijten en wordt mogelijk meer geluid veroorzaakt. De komende maanden wordt gewerkt aan maatregelen om dit tegen…

Bouw windturbine 2

De fundatie en de kraanopstelplaats voor windturbine 2 zijn gereed. De verwachting is dat eind september de eerste turbineonderdelen worden geleverd. Half oktober zal dan de kraan worden opgebouwd om de onderdelen te hijsen en de windturbine op te bouwen. Dat gebeurt in de tweede…

Leefbaarheidsfonds: Mooie projecten worden gerealiseerd

Het afgelopen jaar heeft energiecoöperatie Samenstroom samen met omwonenden van het windpark het leefbaarheidsfonds vormgegeven. Het windpark stelt 500.000 euro beschikbaar om projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid, vitaliteit en verbondenheid in de wijk of buurt ten goede komen. Inwoners van wijken en buurten rond…

Timelapsefilm over de bouw

Tijdens de open dag werd de timelapsefilm getoond over de bouw van het windpark. Bekijk het filmpje hieronder:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

Hieronder vindt u een tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de windturbines. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijn. Op sommige onderdelen kunt u klikken voor meer informatie.

2020 – Q2-Q4

aanbesteding

2020 – Q3-Q4

natuurcompensatie

2022 – Q1-Q2

plaatsing windturbines

2023 – Q1

het windpark draait

2023 – Q2

verwijderen tijdelijke wegen

2023 – Q2-Q3

geluidsonderzoek