HET WINDPARK

Windpark Greenport Venlo bestaat uit negen windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 35.000 huishoudens. 

WINDENERGIE

Omdat het vaak en hard waait in Nederland is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie duurzaam. De CO2 die uitgestoten wordt via de fabricage, exploitatie en sanering is binnen een jaar draaien gecompenseerd.

SAMEN

Windunie, Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund werken samen aan dit windpark. Samen zetten wij ons in voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

SCHONER EN GROENER

Wij zijn Windpark Greenport Venlo, een initiatief van Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Samen ontwikkelen wij dit windpark bestaande uit negen turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 35.000 huishoudens. 

Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen. 

GREENPORT VENLO

De regio Greenport Venlo is economisch volop in ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op greenportvenlo.nl 

energietransitie

Wereldwijd zijn de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch omlaag. Dit is in Europees verband vertaald naar een reductie van de CO2-uitstoot van 40% in 2030. Nederland streeft ernaar een reductie van 49% gerealiseerd te hebben in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. 

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Windenergie is een zeer efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken. Energiecoöperatie Samenstroom begeleidt dit proces. Lees op hun website meer over het leefbaarheidsfonds!

Maatregelen tegen trillingen windturbines 1 en 3 t/m 6

Eerder constateerden technici van windturbineleverancier Nordex dat in windturbines 1 en 3 t/m 6 meer trillingen worden veroorzaakt dan normaal is. In de week van 20 november zijn bij windturbine 4 maatregelen genomen tegen deze overmatige trillingen. Er zijn extra actieve dempers aangebracht en de…

Obligatielening vertraagd

Eén van de manieren waarop mensen in de omgeving van het windpark mee kunnen profiteren is door te investeren via een obligatielening. Door vertraging in de oplevering van de windmolens als gevolg van de technische afwijkingen, is de uitgifte van de obligatielening helaas ook vertraagd….

MOOIE PROJECTEN VANUIT HET LEEFBAARHEIDSFONDS

Energiecoöperatie Samenstroom heeft samen met inwoners van dorpen en wijken rond Windpark Greenport Venlo plannen ontwikkeld die bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en verbondenheid van hun buurt of wijk. Het windpark stelde daar middels een leefbaarheidsfonds een bedrag voor beschikbaar. Samenstroom begeleidde dat proces waarbij…

WINDTURBINE 2 STAAT!

In de week van 30 oktober is windturbine 2 in elkaar gezet. Dat betekent dat nu alle windturbines van het windpark staan. De bouw van windturbine 2 ging heel voorspoedig: in een week zijn alle torendelen en de nacelle gebouwd. De maandag erop zijn alle…

Een geslaagde excursie naar de bouwplaats van windturbine 2 voor omwonenden en vrijwilligers van Samenstroom

Op zondag 29 oktober bezochten omwonenden van het windpark en vrijwilligers van energiecoöperatie Samenstroom de bouwplaats van windturbine 2. Het was een prachtige dag; de zon scheen en het waaide flink. Mooi weer om het windpark te bezoeken. In de week ervoor waren de mast,…

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

Hieronder vindt u een tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de windturbines. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijn. Op sommige onderdelen kunt u klikken voor meer informatie.

2020 – Q2-Q4

aanbesteding

2020 – Q3-Q4

natuurcompensatie

2022 – Q1-Q2

plaatsing windturbines

2023 – Q1

het windpark draait

2023 – Q2

verwijderen tijdelijke wegen

2023 – Q2-Q3

geluidsonderzoek