HET WINDPARK

Windpark Greenport Venlo bestaat uit acht windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 30.000 huishoudens. 

WINDENERGIE

Omdat het vaak en hard waait in Nederland is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie duurzaam. De CO2 die uitgestoten wordt via de fabricage, exploitatie en sanering is binnen een jaar draaien gecompenseerd.

SAMEN

Windunie, Greenchoice en ABN Amro Energy Transition Fund werken samen aan dit windpark. Samen zetten wij ons in voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

SCHONER EN GROENER

Wij zijn Windpark Greenport Venlo, een initiatief van Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN Amro Energy Transition Fund. Samen ontwikkelen wij dit windpark bestaande uit acht turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. 

Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen. 

GREENPORT VENLO

De regio Greenport Venlo is economisch volop in ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op greenportvenlo.nl 

energietransitie

Wereldwijd zijn de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch omlaag. Dit is in Europees verband vertaald naar een reductie van de CO2-uitstoot van 40% in 2030. Nederland streeft ernaar een reductie van 49% gerealiseerd te hebben in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. 

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Windenergie is een zeer efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken.

Stand van zaken obligatie

Regelmatig ontvangen wij verzoeken om informatie over de obligatielening van Windpark Greenport Venlo en Energiecoöperatie Samenstroom. Op dit moment werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo aan de Prospectus voor de obligatie-uitgifte. Deze moet vervolgens goedgekeurd worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na goedkeuring door…

voortgang bouwwerkzaamheden

Windpark Greenport Venlo begint steeds meer vorm te krijgen. In dit bericht geven wij u een update van de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. In 2021 heeft aannemer VolkerWind de toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties aangelegd. Vanaf oktober zijn de toegangswegen…

Nieuw thuis voor kamsalamander

De windturbines van Windpark Greenport Venlo hebben een tiphoogte van ongeveer 200 m (het hoogste punt als het rotorblad naar boven wijst). Als het waait, krijgen deze turbines heel wat krachten te verwerken. Om ervoor te zorgen dat de turbine overeind blijft, wordt een stevige…

hoe ziet het windpark er straks uit? nieuwe visualisaties beschikbaar!

Windpark Greenport Venlo is nu volop in de bouwfase. Stapje voor stapje zien we het windpark vorm krijgen. Maar hoe ziet het er straks in het echt uit? Dat kunt u nu zien op onze nieuwe visualisaties! Vanuit dertien standpunten kunt u het windpark bekijken….

Energiecoöperatie Samenstroom en Windpark Greenport Venlo slaan handen ineen voor participatie en communicatie

Energiecoöperatie Samenstroom en WGV hebben de afgelopen tijd intensief gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Op maandag 18 oktober jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo unaniem haar goedkeuring gegeven aan de Dienstenovereenkomsten ‘Sociale participatie en communicatie’ en de ‘Financiële participatie’ in Windpark Greenport Venlo….

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

Hieronder vindt u een tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de windturbines. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijn. Op sommige onderdelen kunt u klikken voor meer informatie.

2020 – Q2-Q4

aanbesteding

2020 – Q3-Q4

natuurcompensatie

2022 – Q1-Q3

plaatsing windturbines

2022 – Q4 / 2023 – Q1

testfase

2023 – Q1

het windpark draait

2023 – Q1-Q2

verwijderen tijdelijke wegen

2023 – Q2-Q3

geluidsonderzoek