HET WINDPARK

Windpark Greenport Venlo bestaat uit acht windturbines. Deze komen langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Het windpark produceert de elektriciteit van ongeveer 30.000 huishoudens. 

WINDENERGIE

Omdat het vaak en hard waait in Nederland is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie duurzaam. De CO2 die uitgestoten wordt via de fabricage, exploitatie en sanering is binnen een jaar draaien gecompenseerd.

SAMEN

Windunie, Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund werken samen aan dit windpark. Samen zetten wij ons in voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

SCHONER EN GROENER

Wij zijn Windpark Greenport Venlo, een initiatief van Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund. Samen ontwikkelen wij dit windpark bestaande uit acht turbines langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum. Deze windturbines zullen de elektriciteit opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. 

Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen. 

GREENPORT VENLO

De regio Greenport Venlo is economisch volop in ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op greenportvenlo.nl 

energietransitie

Wereldwijd zijn de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch omlaag. Dit is in Europees verband vertaald naar een reductie van de CO2-uitstoot van 40% in 2030. Nederland streeft ernaar een reductie van 49% gerealiseerd te hebben in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. 

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Windenergie is een zeer efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de leefbaarheid rond het windpark versterken. Energiecoöperatie Samenstroom begeleidt dit proces. Lees op hun website meer over het leefbaarheidsfonds!

Stand van zaken grondwerkzaamheden, inregeling en afwerking en proefbedrijf

Zoals eerder gemeld duurt het inregelen en de afwerking van de turbines langer dan verwacht. In dit nieuwsbericht leggen we uit hoe het nu zit met de grondwerkzaamheden, inregeling en afwerking, het proefbedrijf en wat dat precies inhoudt. Door het natte weer heeft de aannemer…

Leefbaarheidsfonds afgerond met mooie projecten

Het afgelopen jaar heeft energiecoöperatie Samenstroom samen met omwonenden van het windpark in een burgerparticipatietraject vorm gegeven aan het leefbaarheidsfonds. Het windpark stelt 500.000 euro beschikbaar om projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid, vitaliteit en verbondenheid in de wijk of buurt ten goede komen. Inwoners…

Groen licht voor negende windturbine

De negende windturbine van Windpark Greenport Venlo kan alsnog worden gebouwd. Vlak voor het einde van 2022 is ook de financiering van deze windturbine rond gekomen. In 2023 gaan de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Voldoende radardekking Het ontwerp van Windpark Greenport Venlo voorzag vanaf het begin in…

Inregeling en afwerking turbines duurt langer dan verwacht

Het inregelen van de windturbines kost helaas meer tijd dan verwacht. Dit komt vooral door de ICT verbindingen die extra aandacht vragen en nog niet goed zijn ingeregeld. Goed werkende ICT verbindingen zijn nodig om de windturbines op afstand te kunnen monitoren en de veiligheid…

De Open Energiedag bij Windpark Greenport Venlo was een groot succes!

Op zaterdag 17 september was de landelijke Open Energiedag en Windpark Greenport Venlo deed ook mee. Voor één middag hebben wij onze deuren geopend voor iedereen die interesse heeft in het gloednieuwe Windpark. En met succes! Ondanks het niet al te beste weer was er…

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

Hieronder vindt u een tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de windturbines. Nieuwe activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijn. Op sommige onderdelen kunt u klikken voor meer informatie.

2020 – Q2-Q4

aanbesteding

2020 – Q3-Q4

natuurcompensatie

2022 – Q1-Q2

plaatsing windturbines

2023 – Q1

het windpark draait

2023 – Q2

verwijderen tijdelijke wegen

2023 – Q2-Q3

geluidsonderzoek