Kaart - bomenkap

Voortgang werkzaamheden windpark Greenport venlo

De voorbereidingen voor de bouw van Windpark Greenport Venlo zijn volop aan de gang. Dit om straks ongeveer 30.000 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien. Achter de schermen werken we aan het sluiten van contracten voor de levering van de windturbines, wegen en fundering en de financiering. Binnenkort starten ook de eerste werkzaamheden vóór de schermen. Hierna leest u welke werkzaamheden dat zijn en waar en wanneer die plaatsvinden.

Tijdelijke verhuizing amfibieën

Bij de meest noordwestelijke turbine nabij de Greenportlane ligt een vijver (zie 1 op de kaart). Dit is een aantrekkelijk leefgebied voor amfibieën. Om te voorkomen dat de amfibieën hinder ondervinden van de werkzaamheden, zijn ze de afgelopen tijd gevangen en in een poel verderop weer uitgezet. In en rond de vijver nabij de Greenportlane zijn nu geen amfibieën meer. Om te voorkomen dat de vijver in de toekomst nieuwe amfibieën aantrekt, wordt de vijver tijdelijk gedempt. Dit gebeurt eind januari 2021. Als de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de vijver hersteld en kunnen de amfibieën terugkeren.

Bomenkap en herplant

In het broekbosje ten zuiden van de Heierhoevenweg (achter het gebouw van DSV, zie 2 op de kaart) en bij zandafgraving Groeve Hecker aan de Newtonweg (zie 3 op de kaart) maken de werkzaamheden het noodzakelijk om ruimte te maken. Hier zal in totaal ca 1,5 ha bos worden gekapt, verspreid over drie locaties. Het overgrote deel hiervan wordt na de werkzaamheden op dezelfde plaats herplant. Bij de overige bomen is dit niet mogelijk, omdat op die plek bijvoorbeeld de fundering van de windturbine komt. Daarom worden deze bomen herplant tussen de A73, de Californischeweg en de Venrayseweg (tegenover Euroveen, zie 4 op de kaart). Deze aanplant is bijna afgerond. De vergunningen voor de kap zijn verleend. De verwachting is dat deze kapwerkzaamheden eind januari of begin februari 2021 zullen plaatsvinden. Hiermee voorkomen we overlast in het broedseizoen.

Tot slot verwachten we dat de civiele werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 zullen starten. Wanneer de exacte planning duidelijk is, zullen we u hierover informeren.

Kaart - bomenkap

Over het windpark

Windpark Greenport Venlo wordt ontwikkeld op Greenport Venlo, een gebied dat bestaat uit bedrijventerreinen, natuurlandschappen en een zandwingebied. Het windpark bestaat uit zes turbines ten noorden van de A67 en drie turbines ten zuiden van de A67. Het windpark wordt ontwikkeld door Greenchoice, Windunie en het ABN Energy Transition Fund.

Ongeveer een half miljoen euro van de opbrengsten van het windpark is straks beschikbaar voor bewoners om projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving bevorderen. Daarnaast zijn vier van de negen molens beschikbaar voor financiële participatie.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over Windpark Greenport Venlo? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Dat kan op de homepage.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.