INFORMATIE BOUWWERKZAAMHEDEN

De vergunningen om te kunnen beginnen met de bouw van Windpark Greenport Venlo zijn verleend. Dat betekent dat binnenkort de werkzaamheden starten. In 2021 worden de funderingen, kraanopstelplaatsen, kabels en wegen aangelegd door aannemer VolkerWind. In 2022 start de bouw van de windturbines door windturbineleverancier Nordex.

De komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van de werkzaamheden en de voortgang. In dit bericht informeren wij u over de civiele werkzaamheden: de aanleg van de fundaties, kraanopstelplaatsen en wegen. U krijgt informatie over wat er de komende tijd gaat gebeuren, wat u daarvan kunt merken en waar u terecht kunt met vragen.

Wat gaat er gebeuren?

Uitzetten werklocatie en terreingrenzen; aanleggen rijplaten; plaatsen verkeersvoorzieningen; inrichten werkterrein – start 5 juli

Als eerste worden de werklocaties duidelijk afgezet, zodat de werkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden. Buiten onze eigen werknemers kan er niemand op de werkterreinen komen. Ook wordt voorkomen dat het werkterrein gebruikt kan worden als parkeerplaats. Daarna worden op verschillende plaatsen rijplaten aangebracht, waarover het werkverkeer kan rijden. Aanvullend daarop worden o.a. verkeersborden geplaatst om het verkeer duidelijk te maken waar werkzaamheden plaatsvinden. Ook wordt het werkterrein ingericht, door het plaatsen van o.a. bouwhekken en de keet. Alle transportroutes vindt u in de bijlage.

Heiwerkzaamheden – start 19 juli

De fundaties van de windturbines worden in de grond verankerd met heipalen. De heipalen worden ter plekke in het werk gestort. Het beton hiervoor wordt met vrachtwagens aangevoerd. De heipalen worden niet geslagen, maar in de grond geboord. Dat zorgt voor minder geluid.

Bouw fundaties – start 9 augustus

De fundaties worden in beton uitgevoerd, hiervoor zijn verschillende werkzaamheden nodig. De meest in het oog springende is de betonstort. Voor elke turbine wordt één dag beton gestort (voor WTG 1 wordt het in twee dagen gedaan). Vanwege de grootte van de fundaties zullen op deze dagen de meeste vrachtwagentransporten plaatsvinden, gemiddeld 50 á 60 per dag. Deze transporten gebruiken de afgesproken bouwroutes, waarbij woongebieden worden ontzien. Er worden geen wegen afgezet. Tijdens de transporten blijft het bedrijventerrein bereikbaar. Zie hiervoor de transportroutes onderaan deze pagina. Klik op ‘download’ om het bestand in te zien.

Realisatie toegangswegen en bouw kraanopstelplaatsen – start 19 juli

Voor transport van bouwmaterialen, de bouwkraan en de windturbine-onderdelen zijn kraanopstelplaatsen en toegangswegen nodig. De aanvoer van het materiaal hiervoor gebeurt via de transportroutes onderaan deze pagina. Na de bouwfase wordt een groot deel van de toegangswegen verwijderd en worden onderhoudswegen aangelegd om de turbines te kunnen bereiken. Twee werkzaamheden springen in het ogg. De eerste is de tijdelijke verbreding van de Sint-Jansweg voor de aanvoer van turbineonderdelen. Tijdens de civiele werkzaamheden blijft deze toegankelijk en vindt hierover geen transport plaats. De tweede is de tijdelijke extra afslag aan de zuidwest zijde van de ovonde bij de Mary Kingsleystraat. Op de ovonde wordt tijdens de werkzaamheden aan windturbine 1 de rechterrijstrook richting de Mary Kingsleystraat afgesloten. In de weekenden en in het geval er een omleidingsroute is vanaf de A73 wordt deze afzetting verwijderd en zullen beide rijstroken beschikbaar zijn.

Boringen en aanleg stroomkabels – start 20 oktober

Om de opgewekte stroom op het elektriciteitsnet te brengen zijn stroomkabels nodig. De kabels worden met aangelegd via een open ontgraving. Deze kabels kruisen soms andere leidingen. Om voldoende afstand tot deze leidingen te behouden, worden boringen uitgevoerd. De grootste boring in het werk is die onder de A67.

Planning (onder voorbehoud)

De voorbereiding van de werkzaamheden vinden plaats in de eerste twee weken van juli. Vanaf de derde week van juli wordt begonnen met de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen en heiwerkzaamheden. In de bouwvak (van 9 augustus t/m 22 augustus) vindt enkel de opbouw van de fundatie van windturbine 3 plaats. Daarom maken we in onderstaand overzicht een onderscheid tussen werkzaamheden die starten vóór de bouwvak en daarna.

Werkzaamheden die starten voor de bouwvak

5 juli t/m 25 juli 2021Voorbereiding: Uitzetten werklocatie en terreingrenzen; aanleggen rijplaten; plaatsen verkeersvoorzieningen; inrichten werkterrein
19 juli t/m 8 augustus 2021Realistatie toegangswegen en bouw kraanopstelplaatsen
19 juli t/m 1 augustus 2021Heiwerkzaamheden
9 augustus t/m 19 september 2021Bouw fundatie windturbine 3 (betonstort in week: 36)

Werkzaamheden die starten na de bouwvak

23 augustus t/m 5 september 2021Voorbereiding: Plaatsen verkeersvoorzieningen; inrichten werkterrein
30 augustus t/m 26 september 2021Realistatie toegangswegen en bouw kraanopstelplaatsen
23 augustus t/m 24 oktober 2021Heiwerkzaamheden
6 september t/m 12 december 2021Bouw fundaties (betonstort in weken: 39, 41, 42, 43, 45, 48)
20 september t/m 24 december 2021Afwerken toegangswegen en kraanopstelplaatsen
27 september 2021 t/m 17 oktober 2021Boringen ten behoeve van stroomkabels
6 december 2021 t/m 10 april 2022Aanleggen van stroomkabels

Wat merkt u hier mogelijk van?

Vanwege de locaties van de windturbines en de gekozen transportroutes verwachten wij geringe hinder van de werkzaamheden voor de omgeving. Voor de transporten van materiaal zoals zand, puingranulaat en beton worden geen wegen afgesloten. De Greenport blijft bereikbaar.

In 2022 worden de windturbines aangevoerd en opgebouwd. Hierover zullen wij voor die tijd verdere informatie verstrekken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het windpark of over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de homepage. Hier kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.