Nieuw thuis voor kamsalamander

De windturbines van Windpark Greenport Venlo hebben een tiphoogte van ongeveer 200 m (het hoogste punt als het rotorblad naar boven wijst). Als het waait, krijgen deze turbines heel wat krachten te verwerken. Om ervoor te zorgen dat de turbine overeind blijft, wordt een stevige fundatie gebouwd.

Eerst worden per fundatie ca. 32 palen de grond in geheid (of, zoals bij windturbinelocatie 5, geschroefd). De funderingspalen staan in een cirkel met een doorsnede van ca 21 meter, ongeveer zo groot als de middenstip van een voetbalveld. Vervolgens wordt een ankerkooi geplaatst en de betonwapening van staal gevlochten. Waarna in 2 fases 700m3 beton wordt gestort.

Extra uitdaging

De fundatie van de eerste windturbine van Windpark Greenport Venlo, bij de kruising van de N295 en de Greenport Bikeway, plaatste het technisch team voor extra uitdagingen. Hier lag namelijk een vijver waar, zo kwam uit ecologisch onderzoek naar voren, zich kamsalamanders hadden gevestigd. Voorwaarde om hier een turbine te mogen plaatsen was dat de vijver behouden zou blijven voor de kamsalamander.

Erwin Kommeren, contract en technisch manager van de civiele werken van het windpark, legt uit hoe ze dat hebben opgelost: “Voordat we op deze locatie begonnen met de werkzaamheden aan de fundatie, hebben we de aanwezige kamsalamanders afgevangen en tijdelijk naar een andere plek gebracht. Vervolgens hebben we de vijver gedempt, de palen geheid en het grondwater weggepompt, zodat we met droge voeten ons werk konden doen. Hierna hebben we de grond opnieuw uitgegraven, de fundatie gebouwd en het gat weer dichtgegooid. Als volgend jaar de windturbine op deze plek is geïnstalleerd, graven we het de vijver opnieuw uit. Dit vult zich dan weer met water, zodat de kamsalamander terug kan keren. Om het extra aantrekkelijk te maken, richten we de vijver natuurvriendelijk in, zoals deze was.

De windturbine wordt straks, na minimaal 28 dagen als het beton is uitgehard, bevestigd op de ankerkooi. Omdat deze fundatie onder water komt te staan, moet de ankerkooi bovendien worden voorzien van een extra kokerconstructie. Al met al een hele klus dus!”

Feiten en cijfers
  • 7 fundaties geheid
  • 1 fundatie geschroefd
  • ca. 32 palen per fundatie
  • Diameter fundatie: 21 m
  • 120 m3 beton
  • 70-ton staal

Turbines
  • Nordex N133/N117
  • 4,8/3,675 MW
  • Ashoogte: 135/136 m
  • Tiphoogte: 201,5/194,5 m

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.