voortgang bouwwerkzaamheden

Windpark Greenport Venlo begint steeds meer vorm te krijgen. In dit bericht geven wij u een update van de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

In 2021 heeft aannemer VolkerWind de toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties aangelegd. Vanaf oktober zijn de toegangswegen en de kraanopstelplaatsen aangelegd. Begin november vonden de laatste heiwerkzaamheden plaats voor de turbinefundaties. Hierna zijn de verschillende fundaties volgestort met beton. De laatste stort vond vrijdag 17 december 2021 plaats. De windturbinelocaties 3, 4 en 5 zijn nu al gereed voor de komst van de windturbines. De overige locaties worden in de eerste weken van januari 2022 verder gereed gemaakt. Ook is begonnen met de aanleg van de elektriciteitskabels tussen de windturbinelocaties. Dit loopt nog door in het eerste kwartaal van 2022.

Wat gaat er gebeuren in 2022?

In februari 2022 zal gestart worden met de bouw van de windturbines door windturbineleverancier Nordex. De eerste transporten van windturbineonderdelen vinden plaats vanaf half februari. In de tweede week van januari informeren we omwonenden en ondernemingen in de omgeving per brief over de details van de transporten. Dan publiceren we deze informatie ook via de website en in de nieuwsbrief.

Planning (onder voorbehoud)

In onderstaande planning ziet u de werkzaamheden die nog uitgevoerd worden. Deze planning is onder voorbehoud. De opbouw van de windturbines kan alleen plaatsvinden als het niet te hard waait. Omdat er geen ruimte is om de windturbine onderdelen op te slaan op de bouwlocatie, kan de transportplanning nog wijzigen. Hierover informeren we u via deze website en via de nieuwsbrief.

november 2021 t/m maart 2022aanleggen van stroomkabels
februari t/m juli 2022transport en bouw turbines
Q4 2022 – Q1 2023testfase
2023windturbines draaien

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het windpark of over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan hier contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.