Stand van zaken obligatie

Regelmatig ontvangen wij verzoeken om informatie over de obligatielening van Windpark Greenport Venlo en Energiecoöperatie Samenstroom. Op dit moment werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo aan de Prospectus voor de obligatie-uitgifte. Deze moet vervolgens goedgekeurd worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na goedkeuring door de AFM kunnen we meer bekend maken over de details van de obligatieregeling.

Heeft u belangstelling voor deze obligatielening? Dan kunt u dat aangeven bij Samenstroom. Stuur hen daarvoor een e-mail naar secretariaat@samen-stroom.nl. U wordt dan op de lijst met belangstellenden geplaatst en ontvangt bericht zodra de inschrijving begint. Inschrijven voor de obligatielening is dan mogelijk wanneer men lid is of wordt van burger-energiecoöperatie Samenstroom. Dat kan via www.samen-stroom.nl.

Meer over de samenwerking tussen Energiecoöperatie Samenstroom en Windpark Greenport Venlo leest u hier.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.