Start transport en bouw van de windturbines

De bouw van de fundaties, wegen en kraanopstelplaatsen van Windpark Greenport Venlo is zo goed als afgerond. Vanaf half februari starten we met de bouw van de windturbines. In dit bericht informeren we u over het aankomende transport en de bouw van de turbines.

Veilig transport van windturbine-onderdelen

De windturbineonderdelen worden aangeleverd per zogenoemde ‘speciaal transport’. Dit betekent dat de vrachtwagens voorzien zijn van oranje signaalverlichting en dat ieder transport plaatsvindt onder transportbegeleiding. Zij markeren het begin en einde van het konvooi en zorgen voor een veilig transport over de wegen en met name de kruisingen. Dit heeft te maken met de omvang van de turbineonderdelen. De rotorbladen zijn met 66 meter het langste onderdeel van de turbine.

Voor ieder afzonderlijke windturbine(locatie) worden de onderdelen in minimaal 3 konvooien aangevoerd en vrijwel direct geïnstalleerd. Dat komt doordat er op de meeste locaties weinig ruimte is om de windturbine-onderdelen op te slaan.

Wat merkt u hier mogelijk van?

In de periode vanaf februari t/m april 2022 worden de turbine-onderdelen aangevoerd en de windturbines opgebouwd. Die transporten vinden ’s nachts of in de vroege ochtenduren plaats. Tijdens het transport zijn er tijdelijke verkeersafsluitingen met een duur van ca. 15 minuten. De afsluitingen worden aangegeven door de transportbegeleiding en met verkeersborden. Voorafgaand aan het transport maakt de gemeente dit ook via de officiële kanalen bekend.

De opbouw van de windturbines kan alleen plaatsvinden als het niet te hard waait. Omdat op de bouwlocatie weinig ruimte is om de windturbine-onderdelen op te slaan, kan de transportplanning wijzigen. Als u in de vroege ochtend of nacht gebruikmaakt van onderstaande routes, adviseren wij u daarvoor de bebording langs deze routes goed in de gaten te houden. Direct omwonenden en bedrijven gelegen in de omgeving van de transportroute zijn hierover geïnformeerd via een brief.

De route

De torenonderdelen van turbine 1 t/m 6 worden via de haven van Venlo aangevoerd. Alle andere transporten komen via de snelweg Nederland binnen. In de afbeeldingen hieronder vindt u de diverse transportroutes.

De torenonderdelen van windturbine 1 t/m 6 komen via de haven van Venlo. De transporten via deze route vinden volgens de huidige planning plaats in februari en maart 2022.
Transportroute naar windturbines 7 t/m 9 via de N556 en de Newtonweg. De transporten via deze route vinden volgens de huidige planning plaats in maart en april 2022.

Wat komt er kijken bij de bouw van een windturbine?

1.. Voordat iedere windturbine kan worden geïnstalleerd, wordt de hijskraan opgebouwd die de diverse onderdelen omhoog hijst. Het opbouwen van de hijskraan duurt ongeveer 5 dagen;
2. Vervolgens duurt het bij goede weersomstandigheden minimaal 4 werkdagen om een windturbine compleet te installeren: het samenstellen van de 5 of 6 torendelen, het installeren van de gondelonderdelen en het hijsen van de 3 rotorbladen;
3. Als de windturbines zijn gebouwd, zijn er nog ca. 4 weken nodig om de turbines gereed te maken voor de testfase (het proefbedrijf).

Heeft u vragen?

In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over de afgeronde werkzaamheden en de algemene planning. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over het windpark of over het transport of de bouw van de windturbines? Neem dan hier contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.