Start inbedrijfstelling en proefbedrijf

Zoals u heeft kunnen zien zijn de windturbines van Windpark Greenport Venlo in de afgelopen periode opgebouwd. De windturbines zijn bouwkundig gereed. Dat betekent nog niet dat ze al kunnen draaien. De komende weken staan in het teken van het verder afwerken en aansluiten van de windturbines, we noemen dat inbedrijfstellen. Daarna gaan de windturbines voor het eerst proefdraaien.

Wat houdt inbedrijfstellen in?

Het inbedrijfstellen van een windturbine duurt ongeveer één tot twee weken per windturbine. In deze periode worden de verschillende onderdelen en systemen in de windturbine getest en door de windturbinefabrikant ingeregeld. De windturbines worden één voor één in bedrijf gesteld. U zult de turbines dus één voor één zien gaan draaien. Dit zal voor wat kortere periodes zijn.

Wat houdt het proefbedrijf in?

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Dit is vergelijkbaar met een testrit bij het kopen van een nieuwe auto. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk wel voldoende wind zijn om de windturbines goed te laten draaien. In deze periode zullen de turbines tegelijkertijd en voor langere tijd draaien. We verwachten dat het proefbedrijf vanaf half augustus plaatsvindt.

Aan het eind van het proefbedrijf controleren en inspecteren we (het windpark) de windturbines volledig. Heeft de windturbinefabrikant haar werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En, leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant opgegeven? Deze, en nog meer zaken, worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Als alles goed is nagekeken, gecontroleerd en geaccepteerd kan het daadwerkelijk produceren van groene stroom beginnen.

Wat merkt u mogelijk van het proefbedrijf?

Als de windturbines gaan draaien kan (bij lage stand van de zon) sprake zijn van slagschaduw, veroorzaakt door de draaiende wieken. Het gebied waarbinnen die bewegende schaduw kan optreden is vooraf berekend en opgenomen in een slagschaduwkalender.

Sensoren op de windturbines meten of mogelijk sprake kan zijn van slagschaduw. In de vergunning van het windpark is de maximumgrens (6 uur per jaar op een gevel) voor slagschaduw vastgelegd, als deze wordt bereikt wordt een windturbine kort stilgezet om slagschaduw op de gevel van een woning verder te beperken. Tijdens het proefbedrijf wordt de stilstandsvoorziening gecontroleerd.

Er is een kans dat u tijdens dit proces enige hinder van slagschaduw ondervindt. Mocht u van mening zijn dat de stilstandsvoorziening voor uw woning nog niet juist is ingeregeld dan willen we u vragen om dit per email te melden op info@wpgreenportvenlo.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. We gaan dit dan controleren en nemen contact met u op.

Heeft u vragen?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over Windpark Greenport Venlo? Neem dan hier contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.