Windturbines en geluid

Windpark Greenport Venlo streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over de werking van de windturbines en om eventuele problemen, indien mogelijk, op te lossen. We begrijpen ook dat sommige omwonenden overlast kunnen ervaren als gevolg van de windturbines in de buurt van hun huis. Daarom willen we u graag informeren over hoe u eventuele problemen kunt melden en wat u van ons kunt verwachten.

Normen voor geluid windturbines

Als windturbines draaien, produceren ze groene stroom én geluid. Geluid speelt een belangrijke rol bij de planning en realisatie van windturbines. De overheid heeft hiervoor normen opgesteld om hinder te beperken. In Nederland gold via het Activiteitenbesluit een norm van 47dB Lden[i] en 41dB Lnight op de gevel van woningen. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast buiten op de gevel. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Maar de Raad van State heeft bepaald dat de onderbouwing onder deze normen niet voldoende was en het Activiteitenbesluit niet gebruikt mag worden voor de toetsing van geluidsproductie van windparken. De Rijksoverheid is nu bezig om het Activiteitenbesluit aan te passen met een betere onderbouwing van de normen. Als dat gebeurd is, mogen de normen uit het (aangepaste) Activiteitenbesluit weer gebruikt worden. Windpark Greenport Venlo heeft er echter voor gekozen bij het wegvallen van het Activiteitenbesluit om nieuwe normen aan te vragen bij de Provincie Limburg. De Provincie heeft het windpark specifieke normen gegeven, van 46 dB Lden op de dichtstbijzijnde woning en 41 dB Lnight. Dit is vastgelegd in een wijziging van de Omgevingsvergunning. Tegen deze wijziging van de Omgevingsvergunning is één beroep aangetekend en deze procedure loopt nog. Ondertussen draait het windpark volgens de nieuwe normen die de Provincie heeft vastgesteld.

Hoe kunt u hinder melden?

Heeft u last van geluid van een windturbine, dan vragen wij u om dit te melden via ons e-mailadres info@wpgreenportvenlo.nl . Wilt u hierbij vermelden:

  • wanneer dat was (datum en tijd);
  • waar dat was (bijvoorbeeld uw adres of waar u op dat moment was);
  • en wat u hoorde?
  • Als u uw telefoonnummer erbij zet, dan nemen wij contact met u op. Wij streven ernaar binnen 3 werkdagen op uw melding te reageren.

Meldingen over hinder kunt u ook digitaal melden via het klachtenformulier van de Provincie Limburg. Bij spoedeisende klachten kunt u 24 uur per dag bellen met de Milieuklachtentelefoon, 0475-359150. Heeft u vragen over de uitvoering van het toezicht en de handhaving, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, via info@rudlimburgnoord.nl of via tel. 0475-359150.


[i] Lden is een berekend gewogen jaargemiddelde van de geluidbelasting tijdens de dag-, de avond- en de nachtperiode.

Geen reactie's

Geef een reactie