Vertraging obligatielening Windpark Greenport Venlo door technische afwijking

Eén van de uitgangspunten van Windpark Greenport Venlo is dat de omgeving meeprofiteert van de opbrengsten van het Windpark. Zo draagt het Windpark meer dan een half miljoen euro af aan het Leefbaarheidsfonds. Omwonenden hebben hiervoor bij energiecoöperatie Samenstroom ideeën aangedragen die met een bijdrage vanuit het Leefbaarheidsfonds uitgevoerd gaan worden. Een andere mogelijkheid voor de omgeving om mee te profiteren, is de obligatielening. Belangstellenden in de omgeving van het Windpark kunnen investeren in obligaties tegen een aantrekkelijk rendement. Wegens vertraging in de oplevering van het Windpark is de uitgifte van de obligatielening helaas ook vertraagd.

De obligatielening wordt vormgegeven door Windpark Greenport Venlo in overleg met energiecoöperatie Samenstroom. Vorig jaar heeft het Windpark een concept prospectus ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor uitgifte van de obligatielening. Het is in het belang van toekomstige beleggers dat Windpark Greenport Venlo het eigendom van het Windpark overgenomen heeft van de windturbineleverancier Nordex. Dit is tot op heden niet het geval, wat nu ook invloed heeft op de timing van het traject met de AFM.  

Technische afwijking

Begin juli vorig jaar kondigde het Windpark aan dat de bouw van acht windturbines bijna was voltooid. De verwachting was dat half augustus zou kunnen worden gestart met het proefdraaien van de windturbines. Na een – succesvolle – periode van proefdraaien zou turbineleverancier Nordex het eigendom van de windturbines dan formeel overdragen aan de initiatiefnemers. In de tussenliggende tijd heeft het Windpark verschillende keren bericht dat het proefdraaien langer duurde dan verwacht. Dit had aanvankelijk te maken met de dataconnectie van de windturbines en de monitoring op afstand, als gevolg van een beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en de juiste materialen. 

Tijdens het proefdraaien hebben technici van het Windpark afwijkingen geconstateerd. Klachten uit de omgeving bevestigen dit beeld. Nordex heeft hierop onderzoek laten doen door een team gespecialiseerd in trillingen. Hieruit is naar voren gekomen dat in de windturbines mogelijk meer trillingen worden veroorzaakt dan normaal is. Verder onderzoek naar de precieze oorzaak wordt nog gedaan.

Windturbines draaien op 60% vermogen

Als de oorzaak van de technische afwijkingen is gevonden en opgelost, kunnen de windturbines worden opgeleverd en wordt Windpark Greenport Venlo formeel eigenaar van de windturbines. Het wachten is op een gedetailleerde planning van de windturbineleverancier voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden. Totdat de werkzaamheden zijn afgerond, heeft de leverancier de windturbines teruggeschakeld in vermogen. Dit betekent dat de turbines nog maar op 60% van hun maximale vermogen draaien en daardoor veel minder trillingen veroorzaken. De turbines draaien dus nog wel, maar produceren minder groene stroom.

Naast de technische uitdagingen die dit met zich meebrengt, heeft deze vertraging dus ook gevolgen voor de uitgifte van de obligatielening. “Uiteraard betreuren wij deze situatie”, aldus projectdirecteur Henk Werkman. “De planning was, dat het windpark begin dit jaar zou worden opgeleverd. Deze situatie zorgt voor extra vertraging. Dat is vervelend voor ons als initiatiefnemers, maar ook voor de omgeving. Nordex en wij doen er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de planning, zullen we betrokkenen daarover informeren”.

Geen reactie's

Geef een reactie