Geen categorie

Windpark Greenport Venlo begint steeds meer vorm te krijgen. In dit bericht geven wij u een update van de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. In 2021 heeft aannemer VolkerWind de toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties aangelegd. Vanaf oktober zijn de toegangswegen en...

Energiecoöperatie Samenstroom en WGV hebben de afgelopen tijd intensief gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Op maandag 18 oktober jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo unaniem haar goedkeuring gegeven aan de Dienstenovereenkomsten ‘Sociale participatie en communicatie’ en de ‘Financiële participatie’ in Windpark Greenport Venlo....

In juli hebben wij een bericht geplaatst over de start van de bouw van Windpark Greenport Venlo. Inmiddels zijn de werkzaamheden verder gevorderd en willen wij u graag een update geven over de stand van zaken en de planning. In 2021 worden de toegangswegen, kraanopstelplaatsen, fundaties...

De komende tijd zal de betonstort plaatsvinden van de verschillende turbines. Dit betekent dat in de komende weken enkele dagen ingepland staan waarop de aannemer het beton zal storten. Aanstaande maandag 27 september vindt de eerste betonstort plaats bij windturbine 3. Dat is bij de kruising...

De vergunningen om te kunnen beginnen met de bouw van Windpark Greenport Venlo zijn verleend. Dat betekent dat binnenkort de werkzaamheden starten. In 2021 worden de funderingen, kraanopstelplaatsen, kabels en wegen aangelegd door aannemer VolkerWind. In 2022 start de bouw van de windturbines door windturbineleverancier...