Windpark Greenport Venlo

SAMEN WERKEN

Een samenwerking tussen Windunie, duurzame energieleverancier Greenchoice en ABN AMRO Sustainable Impact Fund. We hebben een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie. 

Samen ontwikkelen we Windpark Greenport Venlo, bestaande uit 8 windmolens. Windpark Greenport Venlo komt langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum te liggen. Vijf turbines liggen ten noorden van de A67 en drie turbines komen in de oksel van de A67 en A73. Samen goed voor het opwekken van elektriciteit voor ongeveer 30.000 huishoudens. Wij willen graag goede buren zijn en werken volgens dit gelijknamige uitgangspunt. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder, voor de aarde zoveel mogelijk profijt. De wereld schoner en groener maken kan alleen als we dat samen doen.

Een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken.

Een groene energieleverancier; de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie.

Het Sustainable Impact Fund richt zich op investeringsmogelijkheden in projecten en bedrijven die impact hebben op de versnelling van de energietransitie.

SAMEN PROFITEREN

Windpark Greenport Venlo onderzoekt samen met energiecoöperatie Samenstroom uit Venlo de mogelijkheden om ook de omgeving van het windpark te laten profiteren.

Het gaat daarmee om het leefbaarheidsfonds. Bewoners kunnen zelf projecten aandragen om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Met geld uit het leefbaarheidsfonds kunnen bewoners deze projecten uitvoeren. Hoe dit precies in zijn werk gaat, daar zullen we binnenkort over communiceren.

Daarnaast werken we met Samenstroom aan de mogelijkheden om via een obligatie te investeren in het windpark. Zo kunt u meedelen in de opbrengsten van het windpark en draait het windpark voor ons allemaal.

Samenstroom is hét coöperatieve duurzaamheidsplatform in Venlo. Meer informatie over Samenstroom vindt u hier

Windpark Greenport Venlo