Windturbines en slagschaduw

Windpark Greenport Venlo streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over de werking van de windturbines en om eventuele problemen, indien mogelijk, op te lossen. We begrijpen ook dat sommige omwonenden overlast kunnen ervaren als gevolg van de windturbines in de buurt van hun huis. Daarom willen we u graag informeren over hoe u eventuele problemen kunt melden en wat u van ons kunt verwachten.

Normen voor slagschaduw windturbines

Als windturbines draaien, produceren ze groene stroom én wanneer de zon schijnt ook slagschaduw. Dit is de schaduw van de draaiende wieken op de ondergrond. Deze slagschaduw kan als hinderlijk worden ervaren wanneer het op een woning valt. Daarom heeft de overheid wettelijke normen opgesteld om hinder te beperken. Deze normen zijn opgenomen in de omgevingsvergunning van Windpark Greenport Venlo. De vastgestelde norm is dat er niet meer dan maximaal 6 uur slagschaduw per jaar op een woning mag vallen. Als er woningen zijn waarbij deze norm wordt overschreden, dan zorgen het aansturingssysteem en de lichtsensoren ervoor dat de windturbines automatisch uitgaan. Op die manier voldoet het windpark aan de norm. De omgevingsdienst controleert hierop en heeft de bevoegdheid daarop te handhaven.

Hoe werkt het slagschaduw-systeem precies?

De woningen in de omgeving van het windpark zijn met coördinaten ingevoerd in het systeem van de windturbines. Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vastgesteld op welke dagen en op welk moment van de dag er een slagschaduw zou kunnen optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van bewolking, of er genoeg wind is om de turbines te laten draaien en de windrichting. Deze gegevens worden verwerkt in de software van de turbines en wanneer de systemen en sensoren signaleren dat er daadwerkelijk slagschaduw is, dan gaan de turbines automatisch uit. Zodra de stand van de zon geen slagschaduw meer veroorzaakt, wordt dit opnieuw door het systeem geregistreerd en gaan de turbines weer aan.

Hoe kunt u hinder melden?

Heeft u last van slagschaduw van een windturbine of bent u van mening dat het slagschaduwsysteem niet goed is ingeregeld, dan vragen wij u om dit te melden via ons e-mailadres info@wpgreenportvenlo.nl. Wilt u hierbij vermelden:

  • wanneer dat was (datum en tijd);
  • waar dat was (bijvoorbeeld uw adres of waar u op dat moment was);
  • en wat u hoorde?
  • Als u uw telefoonnummer erbij zet, dan nemen wij contact met u op. Wij streven ernaar binnen 3 werkdagen op uw melding te reageren.

Meldingen over hinder kunt u ook digitaal melden via het klachtenformulier van de Provincie Limburg. Bij spoedeisende klachten kunt u 24 uur per dag bellen met de Milieuklachtentelefoon, 0475-359150. Heeft u vragen over de uitvoering van het toezicht en de handhaving, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, via info@rudlimburgnoord.nl of via tel. 0475-359150.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.