Geen categorie / 03.01.2022

Regelmatig ontvangen wij verzoeken om informatie over de obligatielening van Windpark Greenport Venlo en Energiecoöperatie Samenstroom. Op dit moment werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo aan de Prospectus voor de obligatie-uitgifte. Deze moet vervolgens goedgekeurd worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na goedkeuring door...

Geen categorie / 22.12.2021

Windpark Greenport Venlo begint steeds meer vorm te krijgen. In dit bericht geven wij u een update van de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. In 2021 heeft aannemer VolkerWind de toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties aangelegd. Vanaf oktober zijn de toegangswegen en...

Geen categorie / 08.12.2021

De windturbines van Windpark Greenport Venlo hebben een tiphoogte van ongeveer 200 m (het hoogste punt als het rotorblad naar boven wijst). Als het waait, krijgen deze turbines heel wat krachten te verwerken. Om ervoor te zorgen dat de turbine overeind blijft, wordt een stevige...

Geen categorie / 22.10.2021

Energiecoöperatie Samenstroom en WGV hebben de afgelopen tijd intensief gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Op maandag 18 oktober jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo unaniem haar goedkeuring gegeven aan de Dienstenovereenkomsten ‘Sociale participatie en communicatie’ en de ‘Financiële participatie’ in Windpark Greenport Venlo....

Geen categorie / 30.09.2021

Op vrijdag 8 oktober organiseren wij een inloopbijeenkomst op de bouwplaats. Wilt u een keer komen kijken, of heeft u vragen, dan bent u van harte welkom. U kunt een korte rondleiding krijgen over de bouwplaats en kunt al uw vragen stellen over het windpark....

Geen categorie / 30.09.2021

In juli hebben wij een bericht geplaatst over de start van de bouw van Windpark Greenport Venlo. Inmiddels zijn de werkzaamheden verder gevorderd en willen wij u graag een update geven over de stand van zaken en de planning. In 2021 worden de toegangswegen, kraanopstelplaatsen, fundaties...

Geen categorie / 24.09.2021

De komende tijd zal de betonstort plaatsvinden van de verschillende turbines. Dit betekent dat in de komende weken enkele dagen ingepland staan waarop de aannemer het beton zal storten. Aanstaande maandag 27 september vindt de eerste betonstort plaats bij windturbine 3. Dat is bij de kruising...

Geen categorie / 14.07.2021

Windpark Greenport Venlo heeft nu ook een Facebook-pagina. Op onze Facebook kunt u Windpark Greenport Venlo volgen. Op die manier verschijnen de nieuwste updates direct in uw tijdlijn. U vind onze Facebook-pagina hier. Heeft u geen Facebook? Meld u dan op onze homepage aan voor onze...

Geen categorie / 07.07.2021

De vergunningen om te kunnen beginnen met de bouw van Windpark Greenport Venlo zijn verleend. Dat betekent dat binnenkort de werkzaamheden starten. In 2021 worden de funderingen, kraanopstelplaatsen, kabels en wegen aangelegd door aannemer VolkerWind. In 2022 start de bouw van de windturbines door windturbineleverancier...