Geen categorie / 25.01.2023

Het afgelopen jaar heeft energiecoöperatie Samenstroom samen met omwonenden van het windpark in een burgerparticipatietraject vorm gegeven aan het leefbaarheidsfonds. Het windpark stelt 500.000 euro beschikbaar om projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid, vitaliteit en verbondenheid in de wijk of buurt ten goede komen....

Geen categorie / 09.01.2023

De negende windturbine van Windpark Greenport Venlo kan alsnog worden gebouwd. Vlak voor het einde van 2022 is ook de financiering van deze windturbine rond gekomen. In 2023 gaan de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Voldoende radardekking Het ontwerp van Windpark Greenport Venlo voorzag vanaf het begin in de bouw...

Geen categorie / 18.08.2022

Op zaterdag 17 september vindt de landelijke Open Energiedag plaats. Tijdens deze dag openen vele duurzame energieprojecten hun deuren. Windpark Greenport Venlo doet dat ook! U bent tussen 13 en 16 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen, u te laten informeren...

Geen categorie / 05.07.2022

Zoals u heeft kunnen zien zijn de windturbines van Windpark Greenport Venlo in de afgelopen periode opgebouwd. De windturbines zijn bouwkundig gereed. Dat betekent nog niet dat ze al kunnen draaien. De komende weken staan in het teken van het verder afwerken en aansluiten van...